Total de visualitzacions de pàgina:

dimecres, 9 d’octubre de 2013

COM PUC AJUDAR AL MEU FILL EN ELS ESTUDIS?

A partir dels 6 anys, la tasca escolar cada cop és més important en la vida d’un nen. A continuació, exposaré una sèrie d’orientacions bàsiques per tal de conèixer quin és el paper aconsellable dels pares, en quan a les activitats acadèmiques del vostre fill; com poden ser: fer deures, treballs o estudiar.

Cada nen té les seves preferències i estil propi alhora d’estudiar, per tant, les hem de conèixer i adaptar-nos a elles. Com a norma general, si alguna cosa funciona millor no canviar-ho.


És útil que els pares prenguin consciència que els deures, estudis, etc... són responsabilitat del nen; això és important que també se li transmeti al nen. Els pares poden col·laborar però la responsabilitat és del fill. Els pares no són professionals de l’educació, si bé els continguts que aprenen els nens són fàcils, ensenyar no ho és. El treball d’ensenyar és per als professionals preparats per a tal: els mestres.

En què poden col·laborar els pares?

1- VALORAR ELS ESTUDIS:
La primera pauta és que la família valori els estudis. Això es pot fer de diverses formes: transmetre expectatives i missatges positius cap a ells, prestar-los atenció i valorar les fites que aconsegueix i, donar exemple de responsabilitat i compliment dels deures per part dels pares.

2- GARANTITZAR UNES CONDICIONS MÍNIMES:
Per a afrontar la tasca intel·lectual, és bàsic unes pautes de son i alimentació adequades. A més, que es disposi a casa d’un espai d’estudi amb bona il·luminació, temperatura i lliure de distraccions.
És important, evitar interrupcions durant el temps d’estudi i proporcionar una serenitat emocional en la vida del nen.

3- AJUDAR A ELABORAR UN HORARI D’ESTUDI:
En aquest horari s’inclouran les diferents activitats que li ocupen a la tarda, entre elles, el temps diari d’estudiar. L’horari s’agafarà com a referència principal, tot i que sigui flexible i en algunes ocasions es pugui modificar.
De forma orientativa, proposem un temps estimat d’estudi segons l’edat:
  • 1r-2n primària: 40 minuts.
  • 3r-4t primària: de 60 a 90 minuts.
  • 5è-6è primària: 90 minuts.
  • Secundària: 2 hores.


4-SUPERVISAR:
Implica estar pendent de certs aspectes de l’estudi: del compliment de l’horari d’estudi, de l’aprofitament del temps, de la realització dels deures, en definitiva, estar informat de la marxa normal. Si estem pendents d’això, el podrem elogiar i animar. Un forma d’informar-nos és estar pendent dels quaderns de classe on la professora hi pot deixar observacions.

5-AJUDAR EN L’ORGANITZACIÓ:
És important ensenyar-los a preparar les coses que necessiten per l’endemà, a utilitzar l’agenda, els calendaris o a prioritzar les obligacions.
L’agenda es sol utilitzar a partir dels 9 anys (4t primària).

6-MANTENIR CONTACTE AMB L’ESCOLA:
Tenir contacte amb el tutor és una forma de valorar els estudis i d’estar informat, a més, és útil per prevenir dificultats. Seria aconsellable una entrevista cada trimestre, encara que el nen/a no tingui cap problema. Si es necessita ajuda, es poden sol·licitar pautes clares i concretes.


7- OFERIR AJUDA DIRECTA:
Ajudar no és substituir, ni solucionar els problemes del teu fill/a. Algunes formes d’oferir ajuda directa són: interpretar les instruccions d’una tasca, facilitar informació, ressaltar informació clau o comprovar si s’ha assimilat el contingut.


8- PROMOURE D’ALTRES APRENENTATGES:
Tals com fomentar la lectura, millorar idiomes, aprofundir en l’ús educatiu de noves tecnologies, el gust per la música, museus, teatre, etc... relacionat amb l’enriquiment cultural.


Per a saber més: JARQUE,J (2008). Como ayudar a los hijos en los estudios. Madrid. GrupoGesfomedia


Cristina Marquès Solé.
Psicòloga.

Num. Col. 18058

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada